Μηχάνημα Διεύρυνσης Άνω Γνάθου

Μηχάνημα Διεύρυνσης Άνω Γνάθου

Το μηχάνημα διεύρυνσης υπερώας(''πεταλούδα'') χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου η άνω γνάθος είναι ''στενή'' και υπάρχει δυσαρμονία όταν έρχεται σε σύγκλειση με την κάτω γνάθο. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται στις ηλικίες 6-10 και είναι καλύτερα να αποφεύγεται η χρήση του μετά την ηλικία των 16.

Το μηχάνημα με τη χρήση δακτυλίων συνήθως σταθεροποιείται  στους άνω 1ους μόνιμους γομφίους. (υπάρχουν μερικές παραλλαγες ως προς την κατασκευή και το σχήμα του μηχανήματος).

Μηχάνημα Διεύρυνσης Άνω Γνάθου

From a screw that is built in  the middle of the appliance a pressure is applied to the two halves of the maxilla forcing them to separate and gradually while we open the screw to reach the normal position.

Once in normal position, the screw is ''locked'', and the appliance remains in place for a period of 6 months so that the achived result is retained.