Ιστορίες Ασθενών

Οι Ορθοδοντικές ''ιστορίες'' κάποιων ασθενών μας!! Μήπως θα ήθελες να δημιουργήσεις την προσωπική σου ''ιστορία''?

Case 1 - Crowded arches

Case 1 - Crowded arches

Case 2 - Crowded upper arch

Case 2 - Crowded upper arch

Case 3 - Class II case

Case 3 - Class II case

Case 4 - Lingual case

Case 4 - Lingual case

Περιστατικό Invisalign

Περιστατικό Invisalign

Case 6 - Class I Crowding

Case 6 - Class I Crowding

Case 7 - Upper central space closure

Case 7 - Upper central space closure

Περιστατικό Damon System

Περιστατικό Damon System

Case 9 - Missing lower incisor

Case 9 - Missing lower incisor

Case 10 - Crooked teeth aligned

Case 10 - Crooked teeth aligned

Case 11 - Class II case

Case 11 - Class II case

Περιστατικό με κενά στον πάνω φραγμό

Περιστατικό με κενά στον πάνω φραγμό

Case 13 - Missing upper laterals

Case 13 - Missing upper laterals