Αυτόδετα Σιδεράκια - Damon System

Αυτόδετα Σιδεράκια - Damon System

Το σύστημα Damon παρέχει μία σειρά από πλεονεκτήματα χωρίς να δέχεται εκπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα παρέχοντας εκπληκτικά αποτελέσματα.

Τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής: 

Γρηγορότερη θεραπεία: Ο χρόνος θεραπείας με το σύστημα Damon μπορεί να είναι μικρότερος κατά μερικούς μήνες συγκρινόμενος με άλλες Ορθοδοντικές μεθόδους.

Λιγότερα ραντεβού: Οι ασθενείς που θεραπεύονται με το σύστημα Damon, χρειάζονται κατά 30% λιγότερα ραντεβού καθώς και μικρότερα χρονικά ραντεβού.

Μεγαλύτερη άνεση: Η άνεση των ασθενών είναι μεγαλύτερη ενώ τυχών δυσφορία είναι μικρότερη.

Πλήρης ανάπτυξη των οδοντικών τόξων με λιγότερες εξαγωγές και λιγότερη χρήση μηχανημάτων διεύρυνσης. Μπορεί να προσφέρει ένα πιο ''ευρύ'' χαμόγελο, ειδικά σε περιπτωσεις με σχετικά στενά οδοντικά τόξα. 

 

 

Gallery

Αυτόδετα Σιδεράκια - Damon System
Αυτόδετα Σιδεράκια - Damon System
Αυτόδετα Σιδεράκια - Damon System
Αυτόδετα Σιδεράκια - Damon System